Producten en diensten

Zwemtest toetst bekwaamheid personeel

Zwembadmedewerkers moeten volgens de wet bekwaam zijn. Het is aan de werkgever om die bekwaamheid door middel van een toets te controleren en te zorgen voor een adequate registratie ervan. Daarnaast is er vanuit de 'CAO Zwembaden' een verplichting om de zwem- en reddingsvaardigheden tweemaal per jaar te toetsen.

Om te zorgen dat zwembadmedewerkers bekwaam blijven in de handelingen voor zwemmend redden, heeft Reddingsbrigade Nederland een tussentijdse toets ontwikkeld. Deze zwemtest is door de werkgever te gebruiken om de vaardigheden van het personeel te toetsen conform de eisen van het certificaat ZRZ. Daarnaast sluit de zwemtest aan bij de verplichting van de CAO Zwembaden om de zwem- en reddingsvaardigheden te controleren. Deze toets is niet ter vervanging van de licentieverlenging van het certificaat ZRZ. Wel mag de werkgever de licentieverlenging ZRZ zien als een tweede zwemtest. Reddingsbrigade Nederland adviseert werkgevers om de zwemtest te gebruiken en deze in het logboek van het toezichtplan vast te leggen.

Downloads