Scholingen en examens

De cursus Zwemmend Redden voor Zwembaden (ZRZ) wordt door het hele land gegeven door zwembaden, reddingsbrigades en bedrijven. Wil je een cursus volgen bij jou in de buurt? Kijk dan met behulp van onderstaand overzicht of er een examen in jouw regio plaatsvindt.

Het examenproces ziet er in beginsel als volgt uit.

  1. De examenaanvraag wordt door middel van het examenaanvraagformulier ZRZ (EA-ZRZ) ingediend bij Reddingsbrigade Nederland via mhartog@reddingsbrigade.nl. De aanvraag moet minimaal 28 dagen voor de examendatum gedaan worden. Het formulier 'EA-ZRZ' dient volledig te worden ingevuld. Bij onvolledige opgave wordt de inschrijving niet in behandeling genomen. Examens vóór 8.00 uur, na 21.00 uur en op zondag kunnen alleen in overleg met het examensecretariaat plaatsvinden.
     
  2. Het opleidingsinstituut draagt zelf zorg voor de examinator(en).
  1. Een bevestiging van het examen wordt binnen vijf werkdagen door het examensecretariaat van Reddingsbrigade Nederland verstrekt indien aan alle vereisten is voldaan. Reddingsbrigade Nederland factureert de examen- en certificaatkosten aan het opleidingsinstituut.
  1. Het examensecretariaat van Reddingsbrigade Nederland zorgt dat bij minimaal 25% van de examens een waarnemer van Reddingsbrigade Nederland aanwezig is.
  1. Het examenprotocol met bijbehorende scenario's wordt uiterlijk vijf werkdagen voor het examen door het examensecretariaat van Reddingsbrigade Nederland naar de examinator(en) gestuurd.
  1. Direct na de vaststelling van de voorlopige uitslag wordt deze aan de kandidaat bekendgemaakt. De examinator zorgt dat de voorlopige uitslag, inclusief volledige en originele beoordeling, binnen vijf werkdagen in het bezit is van het examensecretariaat van Reddingsbrigade Nederland.
  1. Het examensecretariaat van Reddingsbrigade Nederland controleert de voorlopige uitslag op procedurele en administratieve onjuistheden en stelt de uitslag vervolgens definitief vast. Zodra de examenkosten door het opleidingsinstituut zijn voldaan, worden de officiële certificaten aangemaakt. Reddingsbrigade Nederland stuurt deze rechtstreeks naar het opleidingsinstituut.