Producten en diensten

Cursus Zwemmend Redden voor Zwembaden

De cursus Zwemmend Redden voor Zwembaden (ZRZ) is in 2006 door Reddingsbrigade Nederland in samenwerking met de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ) ontwikkeld. Inmiddels is het bijbehorende certificaat een begrip in de zwembadbranche. Na het behalen ervan, beheerst de cursist de basistechnieken voor het redden van een drenkeling in een zwembadomgeving en kent hij de theorie over (het voorkomen van) verdrinking.

Reddingsbrigade Nederland is uitgever van het ZRZ-certificaat. Het lesprogramma daarvoor is een verplicht onderdeel van de branche-opleidingen van de NRZ. Veel zwembaden in de zwembadbranche nemen dit certificaat af om personeel bekwaam te maken in zwemmend redden. Samen met de NRZ is Reddingsbrigade Nederland ook vormgever van de opleiding Lifeguard Zwembad, onderdeel van de beroepsopleidingen van de NRZ. Het ZRZ-certificaat is al jaren een begrip, maar nog niet altijd de vertrouwde basis.

Zwembadmedewerkers
De cursus ZRZ is specifiek voor (toekomstige) zwembadmedewerkers opgezet. Van hen mag redelijkerwijs verwacht worden dat ze veilig en adequaat een redding kunnen uitvoeren. De cursist leert onder meer personen in nood te herkennen en zowel een natte als een droge redding uit te voeren met reddings- en hulpmiddelen. Daarnaast leert hij vervoers- en bevrijdingsgrepen toe te passen. Bij deze cursus wordt bovendien door middel van casussen geoefend hoe in teamverband een redding moet worden uitgevoerd.

Lesmateriaal en examinering
Reddingsbrigade Nederland ontwerpt het lesmateriaal en stelt de exameneisen en de kaders van examinering vast. De aanbieder van de cursus zorgt dat cursisten worden opgeleid en geëxamineerd binnen die gestelde kaders. De bijbehorende handleiding bevat alle lesstof om de cursus te doorlopen en volledig voorbereid aan het examen deel te nemen. De aanbieder vraagt een examen aan bij Reddingsbrigade Nederland en betaalt hiervoor per kandidaat een vergoeding. Om toe te zien op de kwaliteit van het examineren, stuurt Reddingsbrigade Nederland steekproefsgewijs waarnemers naar examens.