Producten en diensten

Opleiding Drenkelingenreanimatie

Hoe reanimeer je een drenkeling effectief? Bij reddingsbrigadeleden ontstond de behoefte om hier specifiek over te leren. Zodoende kwam de cursus Drenkelingenreanimatie van Reddingsbrigade Nederland tot stand.

Naast de bekende opleidingen op het gebied van elementair zwemmen en lifesaving biedt Reddingsbrigade Nederland ook de opleiding Drenkelingenreanimatie aan met een bijbehorend certificaat. Een werkgroep van experts met verschillende (medische) achtergronden en jarenlange ervaring met waterongevallen en -hulpverlening gaf vorm en inhoud aan zowel de cursus als de bijbehorende handleiding.

Zwembadveiligheid
De opleiding Drenkelingenreanimatie is een 'must' voor zwembadmedewerkers en specialiseert hen op het gebied van waterslachtoffers. Hierdoor wordt de zwembadveiligheid vergroot. De De cursus is ontwikkeld voor personen die al in het bezit zijn van een geldig Eerste Hulp-certificaat en kunnen reanimeren, al dan niet met behulp van een automatische externe defibrillator (AED). De cursist leert in aanvulling daarop zich verder te bekwamen op het gebied van reanimatie van drenkelingen.

Vaardigheden
Bij deze cursus leren de deelnemers de vaardigheden om de reanimatie van een drenkeling zo veilig en efficiënt mogelijk uit te voeren. In het pilottraject is de theorie in de praktijk getoetst. Een uniek onderdeel is de teamreanimatie, specifiek ontwikkeld voor hulpverleners en zwembadpersoneel, eveneens als aanvulling op bestaande Eerste Hulp-cursussen. Hiervoor is gebruikgemaakt van de reanimatierichtlijnen van de European Resuscitation Council (ERC), die ook door de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) zijn overgenomen en zijn verwerkt in de Nederlandse Richtlijnen Eerste Hulp.