Reddingsbrigade Nederland

Medische Adviesraad (MAR)

De Medische Adviesraad (MAR) is een zelfstandige expertgroep binnen de structuur van Reddingsbrigade Nederland. De samenstelling kan wisselen, maar in de MAR hebben altijd minimaal drie leden zitting, waarvan één arts, één ambulanceverpleegkundige en één (beleids)medewerker van het Landelijk Bureau. De voorzitter en de secretaris worden voor een periode van twee jaar benoemd.

De taken van de MAR:

 • Gevraagd en ongevraagd advies leveren over medische zaken gerelateerd aan het werk van de reddingsbrigades en Reddingsbrigade Nederland (verder: RN).
 • Advies geven aan het bestuur en/of de directie van RN.
 • Op verzoek van het bestuur en/of de directie van RN een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van (medische) protocollen voor de reddingsbrigades.
 • Op verzoek van het bestuur en/of de directie van RN een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van relevant lesmateriaal voor de reddingsbrigades.
 • Op verzoek van het bestuur en/of de directie van RN participeren in medisch-wetenschappelijk onderzoek gerelateerd aan de activiteiten van de reddingsbrigades.
 • Vraagbaak zijn voor bij RN aangesloten reddingsbrigades ten aanzien van medische vraagstukken gerelateerd aan de activiteiten van de reddingsbrigades.
 • Het beheren van de pagina FAQ (frequently asked questions) oftewel veelgestelde vragen in de webomgeving voor leden.

Het profiel van de leden van de MAR:

 • Zijn lid van een bij RN aangesloten reddingsbrigade.
 • Hebben kennis van het werk van de lokale reddingsbrigades en RN.
 • Hebben een medische / didactische achtergrond en ervaring met pre-hospitale spoedeisende medische hulpverlening op ALS-niveau.
 • Weten om te gaan met de vertrouwelijkheid die het lidmaatschap van de MAR vraagt ten aanzien van te behandelen casuïstiek.