Bestuur

Het bestuur van Reddingsbrigade Nederland is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid dat wordt vastgesteld bij de Algemene Vergadering (AV). Het beleid is vastgelegd in een meerjarenbeleidsplan en wordt jaarlijks uitgewerkt in een jaarplan.

Het bestuur wordt gevormd door:

voorzitter Leendert de Lange
vicevoorzitter -
secretaris Sonja Robben
penningmeester Peter Ouwendijk
bestuurslid Erik van Daalen
bestuurslid Christa Grootveld
bestuurslid Ronald Stoffer