Reddingsbrigade Nederland

Bestuur

Het bestuur van Reddingsbrigade Nederland is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid dat wordt vastgesteld bij de algemene vergadering (AV). Het beleid is vastgelegd in een meerjarenbeleidsplan en wordt jaarlijks uitgewerkt in een jaarplan.

Het bestuur van Reddingsbrigade Nederland wordt gevormd door:

  • Leendert de Lange (voorzitter)
  • Sonja Robben (secretaris)
  • Peter Ouwendijk (penningmeester)
  • Marc van den Berg
  • Christa Grootveld
  • Bruno Molenaar
  • Ronald Stoffer

Kijk hier voor een overzicht van de nevenfuncties van de bestuursleden en de directeur van Reddingsbrigade Nederland.