Reddingsbrigade Nederland

Bestuur

Het bestuur van Reddingsbrigade Nederland is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid dat wordt vastgesteld bij de algemene vergadering (AV). Het beleid is vastgelegd in een meerjarenbeleidsplan en wordt jaarlijks uitgewerkt in een jaarplan.

Het bestuur van Reddingsbrigade Nederland wordt gevormd door:

  • Leendert de Lange (voorzitter)
  • Peter Ouwendijk (penningmeester)
  • Sonja Robben (secretaris)
  • Christa Grootveld
  • Ronald Stoffer
  • Marc van den Berg
  • Bruno Molenaar

Kijk hier voor een overzicht van de nevenfuncties van het bestuur en de directie van Reddingsbrigade Nederland.