Reddingsbrigade Nederland

Reddingsbrigade Nederland is de koepelorganisatie van 152 aangesloten reddingsbrigades met in totaal ruim 21.000 leden. Onze missie is: meer veiligheid in, op en langs het water. We doen het uiterste om te zorgen dat er niemand verdrinkt en iedereen veilig kan genieten van het vele water dat Nederland telt.

Reddingsbrigade Nederland

Reddingsbrigade Nederland ofwel de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen (KNBRD) is in 1917 opgericht. De historie staat beschreven in het jubileumboek 'De Redder in Nood; 100 jaar Reddingsbrigade Nederland', dat koning Willem-Alexander ter gelegenheid van de viering van het 100-jarig bestaan in 2017 in ontvangst nam.

Reddingsbrigade Nederland is als vereniging ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en herbergt twee rechtspersonen:

  • De Stichting Reddingsbrigade Nederland Exploitatie, van waaruit brigades en andere organisaties worden bediend door middel van verkoop en onderhoud van reddingsmateriaal;
     
  • De Stichting Nederlands Instituut Veiligheid Zwemlocaties (NIVZ), die overheden en beheerders van zwemlocaties adviseert over fysieke veiligheid.

Reddingsbrigade Nederland is aangesloten bij de mondiale koepelorganisatie ILS (International Life Saving Federation), de Europese koepelorganisatie ILSE (International Life Saving Federation of Europe), en in Nederland bij NOC*NSF.

Reddingsbrigade Nederland, gevestigd in IJmuiden, telde eind 2019 21 medewerkers. De totale bezetting in loondienst bedroeg 17,5 fte. De bureau-organisatie fungeert tevens als operationeel centrum voor de  inzet van de Nationale Reddingsvloot (NRV) bij grote watercalamiteiten en overstromingen.