Wat is een lifesaver?

Een lifesaver heeft zijn zelfredzaamheid vergroot en zich erin bekwaamd drenkelingen te kunnen redden. Hij of zij is geen professional, maar beschikt wel over de vaardigheden om (zelfstandig) adequate hulp aan drenkelingen te verstrekken. De lifesaver heeft een sterk sportief karakter en sluit daarmee aan op de sportbond die Reddingsbrigade Nederland ook is.

Onder de opleidingslijn Lifesaving vallen de navolgende diploma's:

  • Junior Redder (1 tot en met 4)
  • Zwemmend Redder (1 tot en met 4)
  • Lifesaver (1 tot en met 3)