Vlaggen

Reddingsbrigades beschikken op hun post(en) in elk geval over een basisset vlaggen voor de vlaggenmast. Deze vlaggen worden door lifeguards, naar de actuele situatie, gehesen. Om baders, zwemmers, watersporters en overige recreanten te informeren over en te waarschuwen voor de risico’s die verbonden zijn aan zwemmen in open water, zoals de zee.

Vlaggen

Reddingsbrigades kunnen op hun post(en) ook beschikken over een basisset vlaggen voor vlaggenstokken. Deze vlaggen worden door lifeguards, naar de actuele situatie, per twee geplaatst aan de waterlijn naar de actuele situatie. Om baders, zwemmers, watersporters en overige recreanten te informeren over en te waarschuwen voor de risico’s die verbonden zijn aan zwemmen in open water, zoals de zee.

Protocol
Op een bewaakte zwemlocatie mag bij vlaggen geen verwarring bestaan over de inzet en de betekenis ervan. Het vlaggengebruik wordt daarom verfijnd tot een nieuw landelijk protocol, met als doel 'eenduidigheid', naast aansluiting bij het protocol van de International Life Saving Federation of Europe (ILSE). De basissets van vlaggen voor de vlaggenmast en vlaggen voor vlaggenstokken zijn al door de ILSE geaccordeerd. In 2019 wordt een publiekscampagne voorbereid, die alle waarschuwings- en signaleringsvlaggen aangaat.