Voorlichting

Vlaggen

Reddingsbrigades beschikken op hun post(en) over vlaggen voor de vlaggenmast en vlaggen voor vlaggenstokken. Deze vlaggen worden door lifeguards, naar de actuele situatie, gehesen dan wel geplaatst. Om baders, zwemmers, watersporters en overige recreanten te informeren over en te waarschuwen voor de risico's die verbonden zijn aan open water (zee en binnenwater).

Vlaggen

Word donatuer van Reddingsbrigade Nederland

Op een zwemlocatie waar lifeguards toezicht houden mag geen verwarring bestaan over het gebruik en de betekenis van vlaggen. Het vlaggengebruik is daarom verfijnd tot een nieuw landelijk protocol, met als doel eenduidigheid. Alle vlaggen die door Reddingsbrigade Nederland overgenomen zijn, vinden hun oorsprong bij de International Life Saving Federation (ILS), de International Life Saving Federation of Europe (ILSE) en/of de International Organization for Standardization (ISO).