Voorlichting

Drenkeling in zicht

Wie zicht heeft op een drenkeling kan een sterke neiging hebben om direct het water in te gaan om hulp te verlenen. Dat is begrijpelijk, maar zelf een reddingsactie ondernemen is niet in alle gevallen verstandig als je daarvoor niet specifiek getraind bent én de omstandigheden niet kent. De ongeoefende redder kan ook in de problemen komen, waardoor de situatie verergert.

Drenkeling in zicht? Gouden regel: blijf rustig en denk eerst aan je eigen veiligheid!

Tips en adviezen:

  • Houd de drenkeling en diens locatie goed in de gaten en geef aan dat je hulp inschakelt.
  • Alarmeer de professionele hulpdiensten via 112.
  • Werp een drijfmiddel naar de drenkeling. Kijk om je heen of er iets voorhanden is; bijvoorbeeld een plastic bal, plastic tafel, luchtbed of reddingsboei.
  • Ga, als het echt niet anders kan én uitsluitend als je zelf fit genoeg bent, het water in om de drenkeling te helpen.
  • Ga niet het water in als je gedronken hebt of snel kramp krijgt.
  • Ga uitsluitend het water in als je zeker weet dat iemand je heeft gezien en weet dat je bezig bent met een reddingsactie.
  • Bevindt de drenkeling zich in een mui? Zwem niet (met de drenkeling) tegen de stroming van de mui in maar laat je meevoeren en zwem dan evenwijdig aan de kust naar de zijkant uit.

Word donatuer van Reddingsbrigade Nederland