Voorlichting

Adviezen bij een hittegolf

Bij een hittegolf is het risico op oververhitting en warmteletsels nog hoger. Reddingsbrigade Nederland benadrukt het belang van zelf voorzorgsmaatregelen nemen en alert zijn op symptomen van oververhitting en warmteletsels, bij jezelf én bij anderen. De Medische Adviesraad (MAR) van Reddingsbrigade Nederland geeft adviezen voor meer veiligheid.

Adviezen bij een hittegolf
Drukte op het strand. (Foto: RN)

Veiligheid, en zwemveiligeheid in het bijzonder; het is van het grootste belang. Daarom wijzen Reddingsbrigade Nederland en de reddingsbrigades jong en oud op de altijd bestaande risico's van recreëren bij open water. Voorlichting hierover gebeurt onder meer in de vorm van tips en adviezen.

Bij zeer warm weer of een hittegolf moet er op nog meer aspecten worden gelet. De Medische Adviesraad van Reddingsbrigade Nederland geeft hiervoor de navolgende aanvullende adviezen, voor zowel de zee- als binnenwateromgeving:

  • Smeer de huid goed in met zonnebrandcrème.
  • Beperk zware lichamelijke inspanning op de warmste momenten van de dag.
  • Ga niet te lang in de zon zitten of liggen; zoek af en toe de schaduw op.
  • Drink veel (bij voorkeur water en alcoholvrij), ook als je geen dorst hebt.
  • Eet voldoende.
  • Let op jezelf en op anderen; er kan ineens hulp nodig zijn.

Een uitleg over oververhitting en warmteletsels - onder te verdelen in hittekramp (door inspannende bezigheden als sport), hittestuwing, hitte-uitputting en hitteberoerte - staat hier.

Hitteplan
Het Nationaal Hitteplan wordt geactiveerd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), vallend onder het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport . Op advies van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI), een agentschap van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Volgens het RIVM is het Nationaal Hitteplan 'een waarschuwing voor de hitte en de risico's die dit weer met zich mee kan brengen én een oproep om extra op elkaar te letten'.

Lifeguards zijn niet alleen opgeleid om zwemmend en/of varend te redden, maar tevens om problemen te herkennen en mensen door middel van eerste hulp bij te staan. De gouden regel blijft: bel altijd eerst 112 bij (een vermoeden van) een levensgevaarlijke situatie!