Tips en gouden regels

Voorkomen

  • Informeer jezelf over muien zodat je ze kunt herkennen en uit de weg kan gaan.
  • Zwem altijd op plekken waar een reddingsbrigade toezichthoudt.

Gouden regel: ga bij twijfel niet de zee in!

Zelf in een mui

  • Raak niet in paniek, spaar je energie en bekijk je opties.
  • Blijf rustig, roep en zwaai om hulp.
  • Laat je meedrijven door de muistroming.
  • Wacht op hulp of zwem parallel aan de kust de muistroom uit.
  • Schat de situatie steeds opnieuw in. Werkt je aanpak niet? Pas deze aan.

Gouden regel: zwem nooit tegen de stroming in!

Iemand in een mui

  • Alarmeer de reddingsbrigade of een andere hulpverleningsdienst.
  • Werp, als dat mogelijk is, een drijfmiddel toe.
  • Houd de drenkeling in de gaten.

Gouden regel: ga nooit zelf achter de drenkeling aan!