Contactpersonen

Ernst Brokmeier
hoofd
afdeling Communicatie, Marketing & Fondsenwerving
communicatie@reddingsbrigade.nl

Marc van der Jagt
coördinator
afdeling Communicatie, Marketing & Fondsenwerving
communicatie@reddingsbrigade.nl