Voor scholen

Zwemlespakket voor 'natte' gymles

Reddingsbrigade Nederland ontwikkelde een zwemlespakket voor een 'natte' gymles met als doel jonge kinderen (6- tot en met 12-jarigen) te laten kennismaken met de basisbeginselen van zwemmen in open water (vaardigheden) en een eerste kennismaking met zwemmend redden. Dat biedt kansen om via scholen te werken aan bewustzijn. 

Deze zwemles, die ongeveer 45 minuten duurt, is geschikt om te geven in het zwembad. Bijvoorbeeld tijdens een open dag, bij een actief bezoek van basisscholieren of in het kader van het APK-zwemmen. Bij APK-zwemmen worden onder begeleiding van een zweminstructeur oefeningen gedaan en baantjes gezwommen, waardoor kinderen hun zwemniveau kunnen testen en op peil houden.

Het zwemlespakket bestaat uit:
* een flyer voor kinderen met animaties en tips gericht op zwemveiligheid, zelfredzaamheid en iemand in de problemen helpen;
* een toelichting op de flyer voor gebruik door de instructeur en/of zwemonderwijzer;
een (zelf aan te passen) PowerPoint-presentatie inclusief een korte promotievideo over Reddingsbrigade Nederland;
* een plan voor een 'natte' gymles waarbij de onderdelen op een leuke, speelse manier in het zwembad worden uitgelegd en uitgevoerd.

Dit (gratis te downloaden) geheel is naar eigen inzicht uit te breiden, bijvoorbeeld met een spreekbeurt voor de klas of een demonstratie.