Opleidingen

Opleidingshuis

Dit model visualiseert het opleidingshuis van Reddingsbrigade Nederland. Het biedt inzicht in de verhoudingen tussen de opleidingslijnen en de (door)groeimogelijkheden.

model opleidingshuis RN 1

model opleidingshuis RN 2