Maatschappelijke Diensttijd

Onze regels

Vrijwilliger zijn bij een reddingsbrigade is prachtig. Je werkt nauw samen met anderen voor zaken die er echt toe doen. Maar samenwerken gaat niet vanzelf. Daarom zijn regels opgesteld.

Bij Reddingsbrigade Nederland geldt een Gedragscode, waarop het Tuchtreglement van de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen (KNBRD) van toepasssing is. Zo gaan we met elkaar om. MDT'ers wordt gevraagd kennis van dit document te nemen.

Wie hierover vragen heeft of moeite ervaart met hoe iemand zich gedraagt en er niet uitkomt, kan contact zoeken met een vertrouwenscontactpersoon (VCP) van de bond of de VCP van de brigade waarbij het MDT-traject wordt gevolgd. Daarnaast is er de mogelijkheid om (anoniem) contact op te nemen met het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN) van NOC*NSF via 0900-2025590 en/of centrumveiligsport@nocnsf.nl. Het CVSN is zeven dagen per week 24 uur bereikbaar. NOC*NSF heeft VCP's in regio's aangesteld voor (sport)organisaties.