Maatschappelijke Diensttijd

Jongeren zetten zich via hun MDT in voor andere mensen

Tijdens hun maatschappelijke diensttijd (MDT) zetten jongeren zich vrijwillig in voor een ander. In december 2020 ging 'Veilig in zee met MDT' van start, onder aanvoering van de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ). Dat MDT-project is het vervolg op 'Reddingsbrigade: een ervaring voor het leven!' van Reddingsbrigade Nederland.

Jongeren zetten zich via hun MDT in voor andere mensen

,,Felicitaties aan alle organisaties die de komende maanden gaan pionieren voor de maatschappelijke diensttijd.” Dat zei staatssecretaris Paul Blokhuis van het ministerie van VWS in 2018 bij de start van het actieprogramma. ,,De bedoeling van maatschappelijke diensttijd is dat jongeren uit alle sociale lagen - ongeacht hun opleiding, culturele achtergrond of beperking - zich kunnen inzetten voor andere mensen en voor goede doelen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken.''

Ervaring
,,Het is vooral iets voor jongeren zelf, om kennis en praktische ervaring op te doen, maar ook om in contact te komen met andere jongeren en ouderen die ze normaal gesproken niet dagelijks tegen het lijf lopen. Dit kan eraan bijdragen dat iedereen de kans krijgt om mee te doen. Ik heb er vertrouwen in dat de gekozen projecten de samenleving, en zeker ook de levens van jongeren die meedoen, op een positieve manier gaan beïnvloeden.''

Directeur
'Reddingsbrigade: een ervaring voor het leven!' was een van de 41 pilotprojecten uit de eerste subsidieronde van het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Koen Breedveld, directeur van Reddingsbrigade Nederland, stelde bij aanvang: ,,Ik ben bijzonder verheugd dat Reddingsbrigade Nederland mag participeren in het maatschappelijke-diensttijdproject van staatssecretaris Blokhuis. Ik zie dat als een groot blijk van vertrouwen van het ministerie in het werk van onze brigades. Al sinds jaar en dag leiden wij jonge mensen op voor verantwoordelijke posities in de waterhulpverlening. Ik ben er bijzonder trost op hoe we dat doen en wat we jongeren daarin meegeven. Dit project telt alleen maar winnaars; jongeren die een mooie kans krijgen om zich te ontwikkelen en lol te hebben, brigades die nieuwe impulsen krijgen en een samenleving die profiteert van meer veiligheid op en langs het water.''

Meer informatie over de maatschappelijke diensttijd staat op www.rijksoverheid.nl en www.zonmw.nl.