Opleidingen

Lifesaving

Lifesaving is de recreatieve opleidingslijn van Reddingsbrigade Nederland tot lifesaver waarin de deelnemers op een sportieve manier leren om hun zelfredzaamheid te vergroten. Daarnaast leren zij de basisvaardigheden van zwemmend redden aan. Lifesavers kunnen zichzelf en anderen in een noodsituatie redden.Met plezier van het water genieten; dat staat ook in deze opleidingslijn voorop. Leuke en uitdagende zwemlessen en trainingen binden kinderen aan een reddingsbrigade, wat bijvoorbeeld de kans op doorstroming naar de lifesavingsport vergroot. Uiteindelijk moeten deze activiteiten de opstap vormen naar de vrijwilligersactiviteiten binnen een reddingsbrigade; lifeguard op het strand, instructeur in het zwembad of een andere verenigingsfunctie.

Diplomalijn

Junior Redder (1 tot en met 4) - circa 6–9 jaar
Kinderen kunnen meteen na het behalen van het Zwem-ABC doorstromen naar Junior Redder 1. Het voornaamste doel daarbij is om spelenderwijs hun zelfredzaamheid te vergroten. Eerst door het nadrukkelijker vrij van watervrees maken, het verbeteren van de zwemtechniek en het omgaan met bijzondere situaties in het water. Daarna door kennismaking met hulp- en reddingsmiddelen en te starten met het aanleren van de vaardigheden om een droge redding (vanaf de kant) uit te voeren.

Zwemmend Redder (1 tot en met 4) - circa 9–12 jaar
Bij het programma voor Zwemmend Redder wordt geleerd hoe zwemmend een (natte) redding uit te voeren, eventueel met hulp- en reddingsmiddelen. Hierbij wordt de nadruk gelegd op het benaderen en het vervoeren van een drenkeling. Samenwerken staat centraal. Specifiek wordt ingegaan op het handelen tijdens een ongeval, het zoeken van drenkelingen in onbekend water en het zorgen voor veiligheid van redder en drenkeling tijdens een redding.

Lifesaver (1 tot en met 3) - circa 12–16 jaar
Hierbij ligt de focus op verdere bekwaming op de terreinen zelfredzaamheid, (zelfstandig) adequaat hulpverlenen aan een drenkeling en het redden van een drenkeling. Daarnaast maakt het verlenen van eerste hulp onderdeel uit van de opleidingen. Een lifesaver is (nog) geen professional.