Opleidingen

Kader

De kaderopleidingen tot instructeur, trainer en beoordelaar zorgen ervoor dat het elementair zwemmen, de opleidingslijnen Lifesaving en Lifeguarding, en de lifesavingsport in goede banen kunnen worden geleid. Het doel is: facilitering van reddingsbrigades om de opleidingen vorm te geven met landelijk getoetste, vastgestelde kaders; stimulering van leden om zich te ontwikkelen door competenties en vaardigheden te leren en aan te tonen; bevordering van samenwerking en saamhorigheid door structureel te binden, boeien en behouden.

Diplomalijn Kader

  • Instructeur (niveaus 2 en 3)
  • Trainer (niveaus 2 en 3)
  • Praktijkbegeleider

Deze opleidingen zijn gericht op het borgen van een bekwaam kader. Dit kader leidt lifesavers en lfeguards op en examineert bij examens.

Continuïteit
Sport-, opleidings- en beoordelingskader is onmisbaar voor een sterke organisatie van de Reddingsbrigade. Leuke en uitdagende opleidingen zijn afhankelijk van goed opgeleid, bekwaam kader. Een ruim aanbod van kader is onmisbaar om genoeg lifesavers en lifeguards op te leiden en te examineren. Kennisoverdracht en doorstroming in deze opleidingslijn zorgt voor continuïteit van de Reddingsbrigade. Het ervaren kader leidt hiervoor het nieuwe kader op.

Taak
Kaderleden dragen de opleidingsfilosofie van Reddingsbrigade Nederland uit. Zij hebben als taak enerzijds om andere leden te stimuleren deel te nemen aan opleidingen en anderzijds om de kwaliteit van de opleidingen te waarborgen. Daarnaast heeft het kader een rol in het tot stand brengen van een veilig en stimulerend sportklimaat. Voor leden die een kaderkwalificatie hebben geldt dat zij hun competenties doorlopend op peil moeten houden en dit met regelmaat opnieuw moeten aantonen. Hiervoor is een licentieregeling ontwikkeld.

Kwaliteit
Het sport- en opleidingskader bestaat uit (assistent-)trainers, (assistent-)instructeurs, praktijkbegeleiders en leercoaches. Om de kwaliteit van het sport- en opleidingskader te waarborgen, zijn deze opleidingen ontwikkeld aan de hand van de competentiegerichte Kwalificatiestructuur Sport (KSS) van het NOC*NSF. Sport- en opleidingskader dat ervaring heeft met examenafname en kwaliteitswaarborging binnen de eigen reddingsbrigade kan doorstromen naar het beoordelingskader. Beoordelaars worden door Reddingsbrigade Nederland aangesteld om de onafhankelijkheid van examinering en de minimale kwaliteitseisen van de opleidingen te waarborgen.