Opleidingen

Elementair zwemmen

Elementair zwemmen (Zwem-ABC) is bedoeld om mensen (beter) te leren zwemmen en daarmee zelfredzaamheid te bevorderen. 36 reddingsbrigades verbonden aan Reddingsbrigade Nederland die in bezit zijn van de Licentie Nationale Zwemdiploma’s verzorgen zwemles aan de hand van het Zwem-ABC. Zij voldoen aan de kwaliteitseisen van de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ) en mogen in lijn daarmee de Nationale Zwemdiploma's verstrekken die door de NRZ zijn uitgegeven.

Elementair zwemmen

Diplomalijn Zwem-ABC

Reddingsbrigades met Licentie Nationale Zwemdiploma’s.

Met de introductie van het Zwem-ABC in 1998 - destijds ter vervanging van het oude A- en B-diploma - kwamen er drie elkaar opvolgende zwemdiploma's. Elk diploma stelt de bezitter nog beter in staat om zich te kunnen redden in het water. ,,Iedereen in Nederland moest vanaf dat moment bij het diplomazwemmen dezelfde vaardigheden laten zien'', stelt de NRZ in een persbericht over de viering van het 20-jarig bestaan van het Zwem-ABC. ,,Met de landelijk vastgelegde exameneisen en diplomalijn, het grote aantal zwemlesaanbieders en het hoge aandeel zwemdiplomabezit neemt Nederland een unieke positie in de wereld in.''

Genieten
De NRZ wil, dat iedereen plezier heeft in het water en zich kan redden, én dat niemand verdrinkt. Dat sluit naadloos aan bij Reddingsbrigade Nederland, die als missie heeft: meer veiligheid in, op en langs het water. Dat is het doel waarvoor de lifesavers en lifeguards van de reddingsbrigades zich dagelijks vrijwillig inzetten. We doen het uiterste om te zorgen dat er niemand verdrinkt, en iedereen veilig kan genieten van het vele water dat Nederland telt. Onder meer door, als enige reddingsorganisatie die in heel Nederland actief is, mensen te leren zwemmen en zichzelf en anderen te redden.

Kwaliteit
Beide organisaties onderstrepen het belang van een hoge kwaliteit van zwemonderwijs en vinden het van groot belang om, mede op basis van onderzoek en nieuwe inzichten, de unieke Nederlandse zwemlescultuur te blijven doorontwikkelen. Op 1 januari 2018 is de Nationale Norm Zwemveiligheid geïntroduceerd. Het gewenste Nederlandse niveau van zwemveiligheid, waartoe zwemlessen (op)leiden, is vastgesteld op Nationaal Zwemdiploma C van het Zwem-ABC; daarmee voldoe je aan de Nationale Norm Zwemveiligheid. De NRZ controleert de kwaliteit van zwemlesaanbieders en het diplomazwemmen.

Meer informatie staat ook op www.allesoverzwemles.nl.
Gerelateerd artikel: Meer ruimte voor maatwerk in het zwembad.