Bondskader

Beoordelaars worden door Reddingsbrigade Nederland aangesteld om de onafhankelijkheid van examinering en de minimale kwaliteitseisen van de opleidingen te waarborgen. De docent instructeur/ trainer verzorgt de bondskaderopleidingen en wordt door Reddingsbrigade Nederland aangesteld.

Diplomalijn Bondskader

  • Beoordelaar Lifesaving
  • Beoordelaar Lifeguarding
  • Examenvoorzitter
  • Docent Instructeur/ Trainer