Opleidingen

Opleidingen

Reddingsbrigade Nederland verenigt meer dan 100 jaar ervaring in toezicht houden, zwemmend redden en varend redden. Leden van reddingsbrigades kunnen met het oog daarop een scala van opleidingen volgen. Deze vallen naast elementair zwemmen onder de opleidingslijnen Lifesaving, Lifeguarding, Kader en Bondskader. Instromen is al op jonge leeftijd mogelijk. Zwemveiligheid en zelfredzaamheid staan vanaf de start centraal. Daarnaast worden opleidingen voor externen verzorgd.

Opleidingen

Word donatuer van Reddingsbrigade Nederland

36 reddingsbrigades verbonden aan Reddingsbrigade Nederland zijn in bezit van de Licentie Nationale Zwemdiploma’s. Zij voldoen aan de kwaliteitseisen van de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ) en mogen in lijn daarmee de Nationale Zwemdiploma's verstrekken die door de NRZ zijn uitgegeven. Zij verzorgen zwemles aan de hand van het Zwem-ABC.

Aansluitend kan gekozen worden voor het behalen van de Junior Redder-diploma's. Daarbij leert de leerling eerst, spelenderwijs en op een plezierige manier, om zichzelf in het water te redden. Vervolgens leert hij of zij vriendjes en vriendinnetjes te redden met hulp- en reddingsmiddelen. Kinderen worden zo een volwaardig redder oftewel lifesaver. Een lifesaver kan zich verder bekwamen via de lifesavingsport, waar competitie en verantwoordelijkheid samengaan. Daarnaast is doorontwikkelen tot lifeguard mogelijk. Lifeguards houden toezicht aan de kust, bij binnenwater en tijdens evenementen, op of nabij het water. Specialiseren is eveneens een optie, zoals tot reddingsbrigadechauffeur en schipper op een reddingsboot of waterscooter.

Voor partijen als de brandweer en beheerders van zwembaden en zwemlocaties biedt Reddingsbrigade Nederland externe opleidingen.

Alle opleidingen van Reddingsbrigade Nederland zijn ook erkend door de International Life Saving Federation (ILS) en NOC*NSF.