Website NRV

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid, het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV), de veiligheidsregio’s, Brandweer Nederland en Reddingsbrigade Nederland werken samen aan een slagvaardige Nationale Reddingsvloot (NRV). De NRV heeft een eigen website.

Website NRV
Landelijke oefening NRV, 9 november 2019. (Foto: Marcel van den Bos / RN)

Meer informatie over de NRV staat op NationaleReddingsvloot.nl.