Toekomst

Het bestaan van de Nationale Reddingsvloot blijft van groot belang. Dat blijkt bijvoorbeeld uit onderzoek van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) en bureau HKV Lijn in Water.

Voor deze eeuw berekent het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) een zeespiegelstijging van 35 tot 85 centimeter. Bovendien heeft Nederland te maken met ontwikkelingen als bodemdaling, kanteling naar het westen en noorden, meer neerslag (ook in de zomer), meer waterafvoer via de rivieren en toenemende verdroging als gevolg van hogere temperaturen. Hierdoor neemt de kans op overstromingen in ons land de komende jaren toe.

Onderzoek uit 2016, uitgevoerd door bureau HKV Lijn in Water, toont aan dat ‘de kosten van de investering in een reddingsvloot opwegen tegen de waarde van de slachtoffers die worden voorkomen’. Daarmee is een economische argumentatie gevormd om te blijven investeren in het operationeel houden van de NRV.

Gerelateerd artikel: 'Brief aan alle Nederlanders' vraagt aandacht voor zeespiegelstijging'.