Waterhulpverlening

Taken

De Nationale Reddingsvloot (NRV) heeft drie taken: verkenning, evacuatie en redding, en logistieke ondersteuning. Voor de vormgeving hiervan zijn in 2019 drie werkgroepen ingericht, die met adviezen komen over de verdere ontwikkeling van de NRV. Verwacht wordt dat die adviezen in 2020 worden geïmplementeerd.

Taken
Landelijke oefening NRV, 9 november 2019. (Foto: Marcel van den Bos / RN)

Verkenning
Het onderzoeken en verkennen van het overstromingsgebied. Hierbij wordt gekeken naar de bereikbaarheid ervan en de mogelijke aantallen slachtoffers en evacués. Daarnaast wordt de hulpvraag bepaald.

Evacuatie en redding
Het verlenen van eerste hulp aan mens en dier in het overstromingsgebied.

Logistieke ondersteuning
Het ondersteunen van hulpverleningsdiensten met faciliterende, logistieke taken als het verplaatsen van materiaal, mensen en middelen.