Contactpersoon

Mark Jansen
operationeel manager & NRV-coördinator
afdeling Beleid en Operationele Zaken
mjansen@reddingsbrigade.nl