Lifesavingsport

SERC

De 'simulated emergency response competition' (SERC) test het initiatief, het oordeelsvermogen, de kennis en de vaardigheden van vier lifesavers in een gesimuleerd (van tevoren onbekend) scenario. Deze deelnemers (twee mannen en twee vrouwen) werken samen in een team, waarbij er twee rollen zijn: teamleider (één deelnemer) en lifesaver (drie deelnemers). De teamleider maakt een actieplan en verdeelt de taken, de lifesavers voeren de taken uit. Dit onderdeel wordt binnen een tijdslimiet van twee minuten beoordeeld. Alle deelnemende teams volgen hetzelfde scenario en worden door dezelfde officials beoordeeld.

Internationale benaming: SERC