Vindt strandbewaking altijd plaats door reddingsbrigades?

Aan zee, bijna altijd. Maar er zijn uitzonderingen, zoals de Friese waddeneilanden (Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog), waar KNRM-lifeguards zorgen voor de veiligheid. Op andere plaatsen (Den Helder, Vlissingen, Schouwen-Duiveland, Hoek van Holland) heeft de gemeente organisaties benoemd die waken over de veiligheid van het strand. Veelal vindt dit plaats in nauwe samenwerking met lokale reddingsbrigades, die opleidingen verzorgen of mankracht leveren. Texel is een geval apart. De noordhelft van dat waddeneiland wordt bewaakt door de vrijwilligers van de Texelse Reddingsbrigade, de zuidhelft door studenten van het Utrechtse Studenten Corps (USC), die hiertoe een opleiding krijgen van Reddingsbrigade Nederland.

In het binnenland zijn er ook reddingsbrigades die actief 'bewaken' op stranden (waaronder Almere, Zwolle, Zoetermeer). Maar daar komt het vaker voor dat de lokale beheerder de strandbewaking vormgeeft. De wet schrijft daar niet iets dwingends in voor, maar bepaalt alleen onder welke omstandigheden de beheerder van het water verplicht is voor toezicht te zorgen.