Waar komt de financiering van de lokale brigades vandaan?

De inkomsten van reddingsbrigades bestaan hoofdzakelijk uit contributies van leden, gemeentelijke subsidies en (voor een kleiner deel) uit bijdragen van sponsoren en donateurs. De meeste kustbrigades hebben werkafspraken met hun gemeentes (en soms ook met de veiligheidsregio). De gemeente levert daarbij het materieel (vaar- en voertuigen, reddingsposten), de brigade de vrijwilligers voor de strandbewaking. Soms financiert de gemeente ook de inzet van betaalde lifeguards, met name door de week in het hoogseizoen. In het weekeinde en in het voor- en naseizoen wordt die taak weer overgenomen door de vrijwilligers van de brigade. De ‘alarmploegen’ die veel brigades onderhouden, voor 24/7 inzet, bestaan altijd uit vrijwilligers van de brigade.