Waar komt de financiering van Reddingsbrigade Nederland vandaan?

De bond heeft een begroting van ruim 2 miljoen euro (zie Jaarverslag 2018). Daarvan wordt ongeveer 10 procent opgebracht door de leden zelf en 10 procent komt van NOC*NSF. Voor de instandhouding van de Nationale Reddingsvloot ontvangt Reddingsbrigade Nederland middelen van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) en van 16 van de 22 betrokken veiligheidsregio's. Verder bestaan de inkomsten van Reddingsbrigade Nederland uit dienstverlening aan brigades en derden (verkoop materiaal en opleidingen), en voor een kleiner deel uit donaties en sponsorbijdragen.