Algemene informatie

Reddingsbrigade Nederland

De statutaire naam van Reddingsbrigade Nederland is Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen (KNBRD). De oprichting had in 1917 plaats. Reddingsbrigade Nederland verenigt momenteel 152 reddingsbrigades met in totaal ruim 21.000 leden. Haar taakgericht opgeleide vrijwilligers, waaronder ruim 2700 lifeguards, zijn actief aan de kust, bij binnenwater, in zwembaden en tijdens waterrijke evenementen.

Reddingsbrigade Nederland en de aangesloten reddingsbrigades hebben een gezamenlijke missie. Meer veiligheid in, op en langs het water; dat is het doel waar onze lifesavers en lifeguards zich dagelijks vrijwillig voor inzetten. We doen het uiterste om te zorgen dat er niemand verdrinkt, en iedereen veilig kan genieten van het vele water dat Nederland telt.

Reddingsbrigade Nederland is aangesloten bij de International Life Saving Federation (ILS), de International Life Saving Federation of Europe (ILSE) en NOC*NSF . De lifesavingsport is erkend door het International Olympic Committee (IOC).

Reddingsbrigade Nederland heeft samenwerkingspartners, waaronder de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ), het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV), Het Oranje Kruis en het Rode Kruis.

Reddingsbrigade Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en afhankelijk van financiële ondersteuning door derden.