Copyright

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Reddingsbrigade Nederland tekst en/of beeldmateriaal van deze website te gebruiken, te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar te maken (in enige vorm of op enige wijze - hetzij elektronisch, mechanisch, door printouts, kopieën of op welke andere manier dan ook). Alle rechten zijn voorbehouden.