Campagne

'Word ook lifeguard!'

Reddingsbrigade Nederland nam het initiatief tot de wervingscampagne 'Word ook lifeguard!'. Om meer lifeguards aan reddingsbrigades te kunnen verbinden en daarmee nog beter te waken over de veiligheid van strandgangers, bezoekers van recreatieplassen en de zwemmers en baders onder hen. In een waterrijk land als Nederland is toezicht op zwemlocaties aan de kust en bij binnenwater van het grootste belang.

'Word ook lifeguard!'

Reddingsbrigade Nederland nam het initiatief tot een nationaal uit te rollen campagne. Met het doel alle 157 bij haar aangesloten reddingsbrigades ondersteuning te bieden bij de zoektocht naar kandidaat-lifeguards. Reddingsbrigades die van dit platform gebruik willen maken, staan op website van de campagne. Eenieder met belangstelling om lifeguard te worden, kan zich daarop aanmelden en meer informatie krijgen over hoe leuk het is om lifeguard te zijn.

Jongeren
Deze campagne is nadrukkelijk gericht op jongeren die nog geen binding met een reddingsbrigade hebben, maar wel in aanmerking komen of geschikt zijn om de taken van een lifeguard te verrichten. Zij worden ook via posters en flyers gevraagd om de website te bezoeken en hun interesse kenbaar te maken. Daarop kunnen zij één of meer reddingsbrigades selecteren, die langs deze weg laten weten dat ze graag nieuwe lifeguard-kandidaten in de eigen gelederen welkom heten. Tevens is per reddingsbrigade aangegeven, wat belangstellenden daarvan kunnen verwachten.

Oproep
Reddingsbrigade Nederland wil dat eenieder kan genieten van haar water. Preventief toezicht door lifeguards op de veiligheid van mensen die in, op en rond het water recreëren en het actief verlenen van hulp als dat nodig is, maken veel waterplezier veiliger mogelijk. Lifeguards doen het uiterste om te zorgen dat er niemand verdrinkt, en iedereen veilig kan genieten van het vele water dat Nederland telt.