Campagne

Uitbreiding campagne 'Aan de slag voor meer veiligheid'

De campagne 'Aan de slag voor meer veiligheid' sluit aan bij de missie van Reddingsbrigade Nederland: meer veiligheid in, op en langs het water. Hierbij ligt de focus zowel op veiligheid in een waterrijke omgeving in het algemeen als op zwemveiligheid in het bijzonder. De campagne omvat in de loop van 2020 naast tips voor zee en binnenwater (posters), informatie over muien (poster) en tips voor zwemmen in open water gericht op kinderen (flyers) ook folders (in verschillende talen) en een voorlichtingspakket voor basisscholen.

Uitbreiding campagne 'Aan de slag voor meer veiligheid'