Terug
Nieuws

Jaaroverzicht toont toename hulpverleningen in 2019

De lifeguards en lifesavers van reddingsbrigades die bij Reddingsbrigade Nederland aangesloten zijn, kwamen in 2019 vaker in actie dan in 2018: 9079 om 8075 keer. Daarmee is 2019 het tweede jaar op rij waarin deze goed opgeleide vrijwilligers meer hulp verleenden. De geregistreerde hulpverleningscijfers laten een toename van 12 procent ten opzichte van 2018 zien. Opvallend zijn de stijgingen in hulpverlening aan surfers (14 procent) en kitesurfers (43 procent). Binnen die groepen watersporters geldt een toename van respectievelijk 70 en 55 procent aan hulpverlening bij een levensbedreigende situatie.

Lifeguards van de Katwijkse Reddingsbrigade halen een slachtoffer binnen. (Foto: Sjon de Mol)

Uit het overzicht (periode 1 januari - 31 december) blijkt, dat 1287 personen meer dan het jaar ervoor reddingsbrigades wisten te vinden voor eerste hulp bij een ongeval; 5294 (2018) om 6581 (2019), een stijging van 24 procent. Er is ook een toename van het aantal (tijdelijk) vermiste kinderen waargenomen: 17 procent ten opzichte van 2018. Ondanks de bijna 250.000 gratis 06-polsbandjes die bij zo'n 100 posten van reddingsbrigades én tijdens evenementen aan jonge (bad)gasten zijn verstrekt. Hiermee en met andere voorlichtingscampagnes zet Reddingsbrigade Nederland (Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen, KNBRD) zich in om strandgasten, baders, zwemmers en watersporters te informeren. Passend binnen haar missie: meer veiligheid in, op en langs het water.

Lifeguards
In 2019 waren langs de Nederlandse kust en bij binnenwateren duizenden lifeguards en lifesavers van reddingsbrigades werkzaam. Zij hielpen in totaal 9180 mensen bij de 9079 acties. In de kustgebieden zijn de reddingsbrigades direct oproepbaar door meldkamers, waaronder die van Kustwacht Nederland en die verbonden aan het alarmnummer 112; voor hulpverlening aan slachtoffers, ondersteuning van andere hulpdiensten en slachtoffervervoer op het strand en in het duingebied. Jongeren worden door middel van de campagne Word ook lifeguard! en het maatschappelijke-diensttijdproject Reddingsbrigade: een ervaring voor het leven! uitgenodigd ook verantwoordelijkheid te nemen door zich te bekwamen in het reddingswerk. Bovendien waren vorig jaar 56 varende eenheden, en daarmee 672 lifeguards, '24/7' inzetbaar voor de Nationale Reddingsvloot, om hulp te bieden in geval van grote watercalamiteiten en overstromingen in Nederland.

Waardering
Leendert de Lange, de nieuwe bestuursvoorzitter van Reddingsbrigade Nederland, stelt: ,,De vrijwilligers van onze reddingsbrigades leveren een unieke bijdrage aan de veiligheid van velen die genieten in, op en langs het water in Nederland. Dat gaat niet vanzelf en vraagt het nodige van mensen die naast hun gewone baan of opleiding uren trainen en oefenen om in actie te kunnen komen als dat nodig is. Een toename van het aantal hulpverleningen en een verlenging van het seizoen door het goede weer; dat vraagt veel van de redders. Om dit te behouden en nieuwe vrijwilligers aan te trekken, is het noodzakelijk dat de waardering zich ook vertaalt in extra geld via sponsoring, donaties en bijdrages vanuit de overheden.''
 
Werkzaamheden
De hulpverleningscijfers die in het jaaroverzicht opgenomen zijn, zijn gebaseerd op de registraties van reddingsbrigades die strandbewaking in hun takenpakket hebben. Deze cijfers staan los van de hulpverlening door reddingsbrigadeleden bij ruim 2000 grote en kleine evenementen in, op en nabij water, waaronder reddingsdemonstraties, sportactiviteiten (obstacle runs, triatlons), sinterklaasintochten en nieuwjaarsduiken. Aan deze en andere werkzaamheden levert jaarlijks een groot aantal van de 23.000 leden van Reddingsbrigade Nederland bijdragen. Onze goed opgeleide vrijwilligers doen het uiterste om te zorgen dat er niemand verdrinkt, en iedereen veilig kan genieten van het vele water dat Nederland telt.

Deel 

Meer nieuws

overzicht