Terug
Nieuws

Leendert de Lange nieuwe voorzitter Reddingsbrigade

De leden van Reddingsbrigade Nederland stemden unaniem in met de benoeming van Leendert de Lange tot voorzitter van het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen (KNBRD). Dat gebeurde tijdens de algemene ledenvergadering die woensdag 11 december in IJsselstein plaatshad. Hij volgt Jan Rijpstra op die de functie de afgelopen vier jaar bekleedde.

Leendert de Lange (rechts) ontvangt bloemen van Jan Rijpstra (Foto: RN / Bernard Brosi)

,,Ik ben ontzettend blij en verheugd met deze functie'', aldus De Lange. ,,Ik ben de reddingsbrigades gaan leren kennen toen ik wethouder van Noordwijk was. Daar zag ik al de enorme betekenis van brigades als gastheren van het strand; om mensen te waarschuwen voor de gevaren van de zee, om te helpen als een kind wordt vermist of er in een kwal of schelp is gestapt, en om waar nodig reddend op te treden. Het is en blijft een groot goed dat we deze eerste hulp aan het water in Nederland vormgeven met zeer gemotiveerde en deskundige vrijwilligers, naast en in aanvulling op de professionele hulpdiensten.''

Burgemeester
De Lange (1972) studeerde van 1995 tot en met 2000 bestuurskunde in Leiden. Na functies in het gemeentelijk apparaat en bestuur, werd hij in 2015 Tweede Kamerlid voor de VVD. Bij het aantreden van het kabinet-Rutte III in oktober 2017 trad hij opnieuw tot de Tweede Kamer toe. Vanaf juli 2019 is De Lange burgemeester van Wassenaar en leerde hij het brigadewerk nog beter kennen. ,,Ik heb met eigen ogen gezien hoe ingrijpend een verdrinking is. Het blijft uniek dat wij over vrijwilligers beschikken die zich er met ziel en zaligheid voor inzetten om dat te voorkomen. Niet alleen op het strand aan zee, meer ook in het binnenland, bij meren en rivieren en bij evenementen. En dan is er nog de inzet bij grootschalige overstromingen, als onderdeel van de Nationale Reddingsvloot, samen met de veiligheidsregio’s. Ik ben er trots op dat ik daar wat voor kan en mag betekenen.''

Uitdagingen
De Lange ziet ook de uitdagingen waarvoor het reddingswerk wordt gesteld. ,,Vorig jaar verdronken er ook weer mensen. Daar moeten we meer aan doen. Teveel mensen duiken met te weinig voorbereiding en kennis van zaken het water in. We hebben de afgelopen jaren onder leiding van Jan Rijpstra al grote slagen gemaakt, maar we zijn er nog niet. De voorlichting moet beter, het toezicht houden verdient meer ondersteuning. En we moet beter nadenken hoe we het water veiliger maken om in te vertoeven. In 2020 stellen we een nieuw meerjarenplan op. Ik reken erop dat dat plan de steun krijgt die het verdient. Iedere verdrinking is er één teveel, en we krijgen teveel terug van ons mooie water om dit te laten gebeuren.''

Deel 

Meer nieuws

overzicht