Terug
Nieuws

Jubileumboei voor 100-jarige Zandvoortse Reddingsbrigade

De Zandvoortse Reddingsbrigade (ZRB) bestond op 27 maart 2022 honderd jaar. De jubileumreceptie vond zaterdag 9 juli plaats op het terrein van Beach Club Tien. Bij het strandpaviljoen waren zo'n 150 gasten getuige van toespraken, cadeaus en eerbetoon. Onder anderen voorzitter Cees Winkel, burgemeester David Moolenburgh en bondsvoorzitter Leendert de Lange namen het woord.

Leendert de Lange (rechts) overhandigt de jubileumboei aan Cees Winkel. (Foto: SHe Fotografie)

Het welkomstwoord van Winkel was tevens de gelegenheid om brigadeleden in het zonnetje te zetten. Het waren er meer dan gebruikelijk, omdat de ZRB tijdens de coronacrisis geen uitreiking kon organiseren. Na fleurig eerbetoon voor 25 jaar, 50 jaar en 60 jaar lidmaatschap werden twee verenigingsankers benoemd tot lid van verdienste: Ernst Brokmeier (vicevoorzitter) en Thijs van Vrijaldenhoven. De voorzitter onderstreepte hun jarenlange vrijwillige inzet.

Veiligheid op het strand
Moolenburgh sprak namens de gemeente dankbaarheid uit voor het vele werk dat de ZRB in een eeuw tijd heeft verzet. De burgemeester noemde het 'niet vanzelfsprekend' dat de lokale reddingsbrigade er is. Deze steunt volgens hem volledig op vrijwilligers die op een professionele wijze een belangrijke bijdrage leveren aan de veiligheid op het strand. “Daar is een goed geoliede organisatie voor nodig met mensen die zich met hart en ziel inzetten. Ik verwacht dat het toerisme nog gaat toenemen. Ik heb er het volste vertrouwen in dat we dat met jullie inzet allemaal aankunnen en dat we die gastvrije badplaats kunnen blijven die we altijd geweest zijn.” De ZRB ontving twee rescueboards van de gemeente, te gebruiken voor trainingsdoeleinden en door lifeguards in de dagelijkse praktijk.

Nieuwe omstandigheden
De clubvoorzitter ontving volgens bondstraditie een jubileumboei van Reddingsbrigade Nederland. De Lange stipte aan dat vrijwilligers door klimaatveranderingen te maken krijgen met nieuwe omstandigheden en dat de ZRB er veel aan doet om voorbereid te zijn op de toekomst. Winkel herkent dat beeld: “Ging iedereen vroeger al in de ochtenduren naar het strand om tegen zes uur huiswaarts te keren, tegenwoordig staat er om vier uur een tweede file richting Zandvoort met mensen die tot een uur of tien van het strandleven willen genieten. Met die verandering moeten we meegaan als reddingsbrigade. Maar dat houdt ook in dat we steeds meer leden nodig hebben.''

Terugblikkend
De 100-jarige ZRB laat terugblikkend met gepaste trots weten: 'Duizenden badgasten en strandbezoekers werden tot nu toe geholpen of gered. Duizenden kinderen leerden van onze instructeurs zwemmend redden. Honderden strandwachten/lifeguards hielden preventief toezicht op het strand, kwamen 24/7 jaarrond in actie wanneer nodig en stonden voor de klas of aan het bad.'

Een fotoreportage van de jubileumreceptie staat hier.

Deel 

Meer nieuws

overzicht