Terug
Nieuws

Koninklijke onderscheidingen voor reddingsbrigadeleden

Bij de Algemene Gelegenheid 2022 (ofwel de lintjesregen) zijn in totaal 3025 Koninklijke onderscheidingen uitgereikt aan burgers binnen het Koninkrijk der Nederlanden die zich voor de samenleving bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Onder hen (oud-)leden van reddingsbrigades. Allen vernamen dinsdag 26 april te zijn benoemd tot bijvoorbeeld Ridder of Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Fokke de Vries, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. (Foto: Kristel van den Brink)

De Orde van Oranje-Nassau kent zes graden: Lid, Ridder, Officier, Commandeur, Grootofficier, Ridder Grootkruis. De Orde van de Nederlandse Leeuw, de oudste civiele orde in Nederland, telt er drie: Ridder, Commandeur, Ridder Grootkruis. Daarvoor komen mensen in aanmerking met bijzondere verdiensten van zeer exceptionele aard voor de samenleving.

Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau:

Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau:

* Het lintje was al toegekend, toen hij overleed. Het is niet toegestaan dit na overlijden uit te reiken. Besloten werd de bijbehorende versierselen tijdelijk in bruikleen te geven om hem zo toch te eren voor zijn vrijwilligerswerk.

Reddingsbrigade Nederland feliciteert alle gedecoreerde brigadeleden met hun benoeming.

Verzoek
Wanneer een (voormalig) brigadelid een Koninklijke onderscheiding in het kader van de lintjesregen 2022 heeft ontvangen maar niet in bovenstaande lijst staat, wordt verzocht de naam van deze decorandus en de brigadenaam door te geven via communicatie@reddingsbrigade.nl. Deze gegevens worden dan aan het overzicht toegevoegd. Reddingsbrigade Nederland houdt zich ook aanbevolen voor beeldmateriaal van het feestelijke moment.

Deel 

Meer nieuws

overzicht