Terug
Nieuws

Onderscheiding voor drie iconen in lifesavingsport

Bob Dekkers ontving ter gelegenheid van de Orange Cup uit handen van bondsvoorzitter Leendert de Lange een aandenken als grote dank voor zijn jarenlange inzet voor de lifesavingsport. Ook Nico Laumen en Theo Hutten werden zondag 28 november te midden van sporters in het zonnetje gezet. Zij ontvingen uit handen van Erik van Daalen, oud-bestuurslid en portefeuillehouder Sport van Reddingsbrigade Nederland, de sportpenning in goud.

Nico Laumen, Bob Dekkers en Theo Hutten met hun onderscheiding. (Foto: Manfred Buttke)

Dekkers wordt algemeen gezien als een van de boegbeelden van de lifesavingsport. Hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling daarvan in Europa, met ruim tien jaar voorzitterschap van de sportcommissie van de International Lifesaving Federation of Europe (ILSE) en als motivator voor landen, officials, deelnemers en besturen. Dekkers was nauw betrokken bij de organisatie van EK’s en zette zich ruim twintig jaar in als internationaal referee bij alle grote toernooien. Reddingsbrigade Nederland, de ILSE en de International Life Saving Federation (ILS) zijn hem daarom veel dank verschuldigd.

Kartrekkende rol
Laumen stopte in 2017 als vrijwillige bondscoach en vervulde die functie zeventien jaar met veel passie; er was hem nooit iets te veel. Hij is van zeer grote betekenis geweest voor de ontwikkeling van de lifesavingsport. Laumen vervulde in die periode een kartrekkende rol binnen de topsportgroep en nam initiatieven om de lifesavingsport naar een hoger niveau te tillen. Hij is nog steeds actief om wedstrijden te organiseren en te begeleiden. Hutten ontving de sportpenning in goud voor zijn tomeloze inzet in de afgelopen jaren. Ook hij is van grote betekenis voor de ontwikkeling van de lifesavingsport en vervult een kartrekkende rol binnen de topsportgroep. Hutten zette zich in het bijzonder in voor de realisatie van een Regionaal Trainingcentrum (RTC) Lifesaving en is nog steeds actief in de topsport.

Deel 

Meer nieuws

overzicht