Terug
Nieuws

Verenigde Naties dringen aan op verdrinkingspreventie

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties nam voor het eerst een resolutie aan om verdrinking te voorkomen. De lidstaten, die op 28 april bijeenkwamen, worden opgeroepen om mondiaal tot preventieve programma's te komen. Reddingsbrigade Nederland roept in lijn daarmee organisaties in Nederland op om samen te werken bij het voorkomen van verdrinking.

Trainingscontrole op vitale functies bij een drenkeling. (Foto: Reddingsbrigade Heemskerk)

Reddingsbrigade Nederland is verheugd over de resolutie, die 'global drowning prevention' centraal stelt. De oproep van de Verenigde Naties (VN) aan alle landen sluit naadloos aan bij de missie van Reddingsbrigade Nederland om de veiligheid in, op en langs het water te vergroten. Reddingsbrigade Nederland ziet deze VN-resolutie dan ook als een belangrijke steun in de rug om haar doelstelling te realiseren, samen met overheden, collega-hulpdiensten en organisaties als de Natonale Raad Zwemveiligheid (NRZ) en de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM).

Waterveiligheid
,,Reddingsbrigade Nederland is ontzettend blij dat het de initiatiefnemende landen Bangladesh en Ierland is gelukt om dit punt op de agenda te krijgen van zowel de VN als de Wereldgezondheidsorganisatie'', stelt Koen Breedveld, directeur van Reddingsbrigade Nederland. ,,Dat doet recht aan de grote importantie van dit thema. Nog steeds verdrinken er wereldwijd onnodig mensen, volwassenen en kinderen. Met goed beleid hadden veel van die verdrinkingen voorkomen kunnen worden. Dat geldt ook voor Nederland. Onze waterveiligheid staat gelukkig op een hoog niveau. We leven in een waterrijk land en hebben een ijzersterke traditie van ons wapenen tegen water. We hebben dijken en geven rivieren ruimte, onze zwemlessen zijn uitstekend en we hebben het strandtoezicht goed georganiseerd, zeker aan de kust.''

Omgevingswet
,,Maar ook hier is het risico op overstromingen nooit ver weg. De klimaatveranderingen dragen daaraan bij. En ook in Nederland geldt dat het risico op verdrinkingen beduidend groter is onder lagere inkomensgroepen dan onder hogere inkomensgroepen. Dat is een onacceptabel klassenverschil. Aan onze kust is er sprake van goed georganiseerd strandtoezicht, maar in het binnenland is de situatie anders. Lang niet overal vindt toezicht plaats. Er wordt gezwommen op plaatsen waar sprake is van grote risico’s, zonder dat daar tegenop wordt getreden. De aankomende 'Omgevingswet' lijkt die problemen eerder te vergroten dan te verkleinen. En ook hier sterven jaarlijks mensen onnodig, simpelweg door onwetendheid. We investeren jaarlijks miljoenen in allerhande bewustwordingscampagnes, van gezonde leefstijlen tot veilig verkeer. Maar waar het gaat om mensen informeren over waterveiligheid doen we dat niet of nauwelijks. Met meer inzet op bewustwording, redden we levens. Die kans mogen we niet laten lopen!''

World Prevention Drowning Day
In de resolutie wordt 25 juli uitgeroepen tot World Prevention Drowning Day ofwel Werelddag ter voorkoming van verdrinking. Om het bewustzijn te vergroten van het belang van preventie van verdrinking en de noodzaak van dringende gecoördineerde multisectorale maatregelen om de waterveiligheid te verbeteren, met als doel het aantal vermijdbare sterfgevallen te verminderen. Reddingsbrigade Nederland wil die dag stilstaan bij wat er nodig is om de veiligheid in, op en langs het water verder te vergroten. Reddingsbrigade Nederland roept partijen op om daarin samen te werken.

Gerelateerd: ILS verwelkomt VN-resolutie over verdrinkingspreventie

Deel 

Meer nieuws

overzicht