Terug
Nieuws

Nieuwe versie 'Protocol Verantwoord Zwemmen'

De samenwerkende partijen in de zwembranche, waaronder Reddingsbrigade Nederland, hebben een vernieuwde versie van het 'Protocol Verantwoord Zwemmen' opgesteld. Hiermee wordt aan eigenaren, exploitanten, huurders, zwemmers en bezoekers van badinrichtingen en zwemgelegenheden richting gegeven voor hoe te handelen gedurende de coronacrisis.

Activiteiten tijdens de AquaGames 2019 in Dordrecht. (Foto: RN / MJ)

Voor het 'Protocol Verantwoord Zwemmen' is de lijn gekozen om binnen de kaders van de Rijksoverheid én de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zoveel als mogelijk ruimte te bieden aan lokaal maatwerk. Over die lokale invulling wordt door de directie van de badinrichting overleg gevoerd met de ondernemersraad / personeelsvertegenwoordigers. Samen dient te worden gestreefd naar een zo groot mogelijk draagvlak.

Aanpassingen
,,Zwemmen zorgt voor plezier, veiligheid en fitheid'', stellen de protocolpartners. ,,Met de zwembranche willen we iedereen dan ook weer zo spoedig mogelijk de gelegenheid bieden een duik te nemen in een binnen- of buitenbad.'' Het noodzakelijke protocol is daartoe al in een vroeg stadium opgesteld, in het belang van de gezondheid van zwemmers, zwembadpersoneel en bezoekers. Bij aanpassingen in de coronarichtlijnen voert de zwembranche gezamenlijk de noodzakelijke aanpassingen in het protocol door. ,,Wij stellen alles in het werk om zo snel als het verantwoord kan, zwemmen weer mogelijk te maken. Hierbij rekening houdend dat zwembaden veilig open moeten kunnen. Betreffende veiligheid en gezondheid blijven de daartoe aangewezen overheidsinstanties toezien dat ook met het COVID-19-virus in omloop zwemmen binnen de voor ons allen gestelde verantwoordingsnormen valt. Wij vragen alle badinrichtingen om de maatregelen in het protocol uit te voeren en te handhaven. Daarnaast is naleving van de regels voor iedereen per doelgroep noodzakelijk.''

Partijen
De samenwerkende partijen in de zwembranche zijn: de Vereniging van Werkgevers in Zwembaden en Zwemscholen (WiZZ), de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ), de Verenigde Technici in de Zwembadbranche (VTZ), ZwembadpoliEnvaqua, het Deskundigenberaad Zwemwater (DBZ) van de regionale uitvoeringsdiensten (RUD), de Technische Universiteit (TU) Delft, ENVOZHISWA-RECRONEasySwim, de Nederlandse Onderwatersportbond (NOB), de Nederlandse Culturele Sportbond (NCS), de Nederlandse Triathlon Bond (NTB), de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV), de Vereniging SportBedrijven Nederland (VSBN), ZwemOnderwijs Nederland (ZON), Dutch Lifeguards, de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB) én Reddingsbrigade Nederland.

Gerelateerd nieuwsbericht: Binnenzwembaden mogen vanaf 11 mei weer open.

Deel 

Meer nieuws

overzicht