Terug
Nieuws

Coronavirus - Maatregelen voor hulpverleningstaken

De bestrijding van het coronavirus (COVID-19) is complex. Het virus zelf, de beperkende maatregelen gebaseerd op advies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) aan de Rijksoverheid en de aangescherpte maatregelen van het kabinet hebben invloed op de operationele en ondersteunende processen die reddingsbrigades uitvoeren. Zeker voor reddingsbrigades die een hulpverleningstaak uitoefenen voor de Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) of het Kustwachtcentrum (KWC).

Om de hulpverlening in deze omstandigheden veilig, verantwoord en adequaat te kunnen uitvoeren, heeft de Medische Adviesraad (MAR) van Reddingsbrigade Nederland, in samenwerking met het Landelijk Bureau, de inzetprotocollen 'Hulpverlening reddingsbrigade' en 'Ondersteuning hulpdiensten' uitgewerkt. In het bijbehorende handelingsperspectief ‘Maatregelen coronavirus (COVID-19) binnen Reddingsbrigade Nederland voor hulpverleningstaken’ staan aanvullende regels en adviezen. Dit document is opgesteld op basis van de meest recente omstandigheden en inzichten. Als aangepaste of verscherpte maatregelen dit vragen, wordt het handelingsperspectief en/of worden de inzetprotocollen geüpdatet.

Deel 

Meer nieuws

overzicht