Terug
Nieuws

Coronavirus - Solidariteit bij reddingsbrigades groot

Iedereen in Nederland wordt door de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus geraakt, zo ook de reddingsbrigade. Reddingsbrigade Nederland en de bij haar aangesloten reddingsbrigades dragen op onze eigen wijze bij aan het zoveel mogelijk indammen en vertragen van de verspreiding van dit virus, zodat we met z'n allen de mensen die een groter risico lopen zoveel mogelijk afschermen.

We beperken het sociale contact tot het minimale en accepteren dat zwembaden zijn gesloten en overleggen, trainingen en wedstrijden geen doorgang kunnen vinden. Ondertussen zoeken we naar manieren om onze hulpverleningsinzet veilig te laten verlopen, ook voor de hulpverleners zelf. Terecht doet de overheid, gevolgd door vrijwel alle maatschappelijke organisaties, een beroep op ons allen om solidair te zijn. We merken dat er binnen de reddingsbrigade grote bereidheid is om de negatieve gevolgen van deze noodzakelijke maatregelen samen te dragen. De solidariteit is groot, ook bij de reddingsbrigades, en daar zijn we trots op. Het is goed om te zien dat om ons heen bij de verschillende overheden hard gewerkt wordt aan het voorkomen van te grote negatieve gevolgen van de genomen maatregelen.

Deel 

Meer nieuws

overzicht