Terug
Nieuws

Coronavirus - Verbreding advies aan reddingsbrigades

De regering heeft vandaag nieuwe maatregelen getroffen om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Sportkoepel NOC*NSF heeft naar aanleiding daarvan met klem geadviseerd om tot en met 31 maart 2020 'alle sportevenementen, waaronder de competitie-, oefen- en trainingswedstrijden, af te gelasten' én roept op 'alle andere clubbijeenkomsten, zoals trainingen, overleggen, vergaderingen, vieringen en werkgroepbijeenkomsten, ook af te gelasten'. Reddingsbrigade Nederland adviseert reddingsbrigades in lijn hiermee.

Reddingsbrigade Nederland adviseert reddingsbrigades, in afstemming met de Medische Adviesraad (MAR) van Reddingsbrigade Nederland, op te volgen:

Een reddingsbrigade is meer dan een sportclub. Het bredere advies van Reddingsbrigade Nederland aan reddingsbrigades is om zelf na te denken in hoeverre het afgelasten of uitstellen van kleinere vergaderingen en overleggen de hulpverlening schaadt. Als de hulpverlening door het afgelasten of uitstellen in gevaar komt, kan dat argument zijn om de bijeenkomst toch door te laten gaan. Reddingsbrigades wordt verzocht dit dan bij voorkeur te doen door middel van (telefonisch) overleg via een videovergadering in plaats van face-to-face in dezelfde ruimte. Uiteraard staat de eigen veiligheid centraal. Gevraagd is leden die zich vanwege het coronavirus terugtrekken uit bijeenkomsten te respecteren; dit is zeker raadzaam voor risicogroepen. Alle examens voor de lifesaving-, lifeguarding- en kaderopleidingen van Reddingsbrigade Nederland vinden in elk geval tot en met 31 maart 2020 geen doorgang.

Deel 

Meer nieuws

overzicht