Terug
Nieuws

Coronavirus - Verlenging periode van maatregelen

Reddingsbrigade Nederland volgt de verlenging van de periode waarvoor adviezen, richtlijnen en (voorzorgs)maatregelen met betrekking tot het coronavirus (COVID-19) in elk geval gelden. Werd in eerdere communicatie 31 maart 2020 als datum genoemd, nu is dat 6 april 2020.

Het kabinet nam gisteren aanvullende maatregelen in de aanpak van het coronavirus. Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met maandag 6 april. Datzelfde geldt voor eet- en drinkgelegenheden (niet voor hotels) en sport- en fitnessclubs. Het eerdere advies van sportkoepel NOC*NSF om 'alle sportevenementen, waaronder de competitie-, oefen- en trainingswedstrijden, af te gelasten' én 'alle andere clubbijeenkomsten, zoals trainingen, overleggen, vergaderingen, vieringen en werkgroepbijeenkomsten, ook af te gelasten' is in lijn daarmee verlengd tot en met 6 april.

Reddingsbrigade Nederland adviseert reddingsbrigades, in afstemming met de Medische Adviesraad (MAR) van Reddingsbrigade Nederland, op te volgen:

Het RIVM houdt een speciale webpagina voor vragen en antwoorden aangaande het coronavirus actueel. Wie vragen over het coronavirus heeft, kan terecht bij het publieksinformatienummer 0800-1351 (tussen 8.00 en 22.00 uur). Vanuit het buitenland is dit +31 20 2051351. Voor een luisterend oor, advies of extra hulp bij quarantaine of thuisisolatie is contact op te nemen met de Rode Kruis Hulplijn: 070-4455888 (maandag tot en met donderdag tussen 8.30 en 21.00 uur, vrijdag tussen 8.30 en 18.00 uur, zaterdag tussen 10.00 en 16.00 uur).

Videovergadering
Een reddingsbrigade is meer dan een sportclub. Het bredere advies van Reddingsbrigade Nederland aan reddingsbrigades is om zelf na te denken in hoeverre het afgelasten of uitstellen van kleinere vergaderingen en overleggen de hulpverlening schaadt. Als de hulpverlening door het afgelasten of uitstellen in gevaar komt, kan dat argument zijn om de bijeenkomst toch door te laten gaan. Reddingsbrigades wordt verzocht dit dan bij voorkeur te doen door middel van (telefonisch) overleg via een videovergadering in plaats van face-to-face in dezelfde ruimte. Uiteraard staat de eigen veiligheid centraal. Gevraagd is leden die zich vanwege het coronavirus terugtrekken uit bijeenkomsten te respecteren; dit is zeker raadzaam voor risicogroepen. Alle examens voor de lifesaving-, lifeguarding- en kaderopleidingen van Reddingsbrigade Nederland vinden in elk geval tot en met 6 april 2020 geen doorgang.

Documenten
Reddingsbrigade Nederland heeft reddingsbrigades verder verzocht kennis te nemen van twee nieuwe documenten, die de Medische Adviesraad (MAR) van Reddingsbrigade Nederland op 13 maart opstelde naar aanleiding van de uitbraak van het coronavirus. Deze omvatten maatregelen binnen Reddingsbrigade Nederland en een inzetprotocol voor reddingsbrigades geldig gedurende de uitbraak. Het inzetprotocol is opgesteld op 13 maart op basis van de kennis en adviezen van dat moment. Bij nieuwe ontwikkelingen en/of nieuwe adviezen wordt dit zonodig aangepast.

Deel 

Meer nieuws

overzicht