Terug
Nieuws

Ondertekening convenant 'Varen doe je Samen!'

Samenwerkingspartners, waaronder Reddingsbrigade Nederland, hebben het convenant 'Varen doe je Samen! 2020-2025’ ondertekend. Dat gebeurde vrijdag 7 februari op de vloer van watersportbeurs Boot Holland in Leeuwarden. Hiermee onderstrepen de organisaties het belang van deze al ruim twaalf jaar lopende veiligheidscampagne én van de samenwerking.

De samenwerkingspartners verbonden aan 'Varen doe je Samen! 2020-2025’. (Foto: VDJS)

Het convenant is naast Reddingsbrigade Nederland ondertekend door: Rijkswaterstaat, provincies, Unie van Waterschappen, Havenbedrijf Amsterdam, Havenbedrijf Rotterdam, Koninklijke BLN-Schuttevaer, KNRM, HISWA-RECRON, KNMC, Dienst der Hydrografie, Netwerk Waterrecreatie, Sportvisserij Nederland, Waterrecreatie Nederland, Watersportverbond. Alle betrokken partijen hebben daarbij onderschreven 'zeer gemotiveerd en met een aangescherpte focus' de nieuwe fase in te gaan.

Veiligheid
Ervaringen van de samenwerkingspartners en in de afgelopen jaren vergaarde kennis benadrukken de noodzaak om blijvend aandacht te besteden aan het vergroten van veiligheidsbewustzijn op het water. Koen Breedveld, directeur van Reddingsbrigade Nederland: ,,Meer veiligheid in, op en langs het water. Dat is het doel waar Reddingsbrigade Nederland naar streeft. Om dat doel te bereiken, zoekt Reddingsbrigade Nederland de samenwerking. Want veiligheid gaat iedereen aan. Er doen zich nog te veel onveilige situaties voor op het water. Daar wil Reddingsbrigade Nederland verandering in aanbrengen. Door mensen bewust te maken van de risico’s, en een perspectief te bieden voor wat ze kunnen doen. Nederland heeft veel te danken aan het water. Water biedt ons plezier, een belevenis en een bron van inkomsten. Laat dat vooral zo blijven. Maar laat het daarom vooral ook veilig blijven in, op en langs het water!'

Campagne
'Varen doe je Samen!' werd in 2007 gelanceerd om de veiligheid op de Nederlandse grote vaarwegen naar een hoger plan te brengen. De campagne is geïnitieerd om beroepsschippers, recreatieschippers en andere waterrecreanten bewust te maken van elkaars gedrag en van beperkingen op het water, met name daar waar recreatievaart en beroepsvaart elkaar ontmoeten, en daarmee de veiligheid te vergroten. Rowena van der Maat, projectleider van ‘Varen doe je Samen!’: ,,De binnenvaart groeit, de schepen worden groter en de recreatievaart neemt qua variatie toe. Het wordt drukker op verschillende plekken en de manier van recreëren op en aan het water verandert. Streven naar meer veiligheidsbewustzijn op het water is dan bepaald geen overbodige luxe.'' Samenwerking is daarbij cruciaal, zeker nu de manier waarop recreanten zich op het water begeven (andere vormen van watersport en -beleving, meer gedeeld gebruik) aan het veranderen is. Daarnaast heeft 'Varen doe je Samen!' een belangrijke rol in het signaleren van situaties, relevant voor de veiligheid en het communiceren hierover (zowel naar de gebruiker als naar verantwoordelijke partners).

Zie hier voor een videoregistratie van de ondertekening. Meer informatie staat op de website van 'Varen doe je Samen!’. De campagnestand (met nummer 2020) op Boot Holland (7 tot en met 11 februari in WTC Expo) maakt onderdeel uit van het Veiligheidsplein op de beurs.

Deel 

Meer nieuws

overzicht