Reddingsbrigade Nederland

Bestuur KNBRD

Het bestuur van Reddingsbrigade Nederland is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid, dat wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering (AV). Het beleid is vastgelegd in een meerjarenbeleidsplan en wordt jaarlijks uitgewerkt in een jaarplan.

Het bondsbestuur:

 • stelt jaarlijks de begroting op ter vaststelling in de AV en legt daarover door middel van de jaarrekening verantwoording af;
 • houdt via de directeur toezicht op de uitvoering van het beleid door het Landelijk Bureau;
 • representeert Reddingsbrigade Nederland (bestuurlijk) naar buiten toe;
 • kan zich door tijdelijke of vaste commissies laten ondersteunen bij de beleidsvoorbereiding en/of –uitvoering;
 • voert haar functie vrijwillig en onbezoldigd uit.
Bestuursleden kunnen reis- en andere onkosten declareren. Ze ontvangen een bloemetje op hun verjaardag en een bescheiden attentie met kerst als dank voor hun inzet voor ons goede doel.

Het bestuur van Reddingsbrigade Nederland bestaat uit:

 • voorzitter Jan Rijpstra
 • secretaris Sandra Robben
 • penningmeester Peter Ouwendijk
 • bestuurslid Leendert de Lange (portefeuille Ledenbelang & Vrijwilligersbeleid)
 • bestuurslid Christa Grootveld (portefeuille Waterhulpverlening)
 • bestuurslid Erik van Daalen (portefeuille Sport)

Meer informatie

Kijk snel op de pagina contact.

Nieuwsbrief

Ontvang nieuws en aanbiedingen per e-mail.

* verplicht veld