Reddingsbrigade Nederland

Onze missie & visie

Onze missie
Reddingsbrigade Nederland spant zich met al haar ter beschikking staande middelen in voor het voorkomen en bestrijden van de verdrinkingsdood in Nederland.

Onze visie
Nederland is een waterland. Reddingsbrigade Nederland wil dat eenieder (zwem)veilig kan genieten van het water. Dat doen wij door, als enige reddingsorganisatie die in heel Nederland actief is, mensen te leren zwemmen én zichzelf en anderen te redden. Ook leiden wij op voor specialistische taken, zoals schipper van een reddingsboot, bestuurder van een waterscooter en chauffeur van een reddingsvoertuig met zwaailichten en sirene.

Wij houden preventief toezicht op de veiligheid van mensen die in, op en bij het water actief zijn en verlenen hulp als dat nodig is. Zo maken wij veiliger waterplezier mogelijk. Ook bij talloze waterevenementen staan reddingsbrigadevrijwilligers paraat. Dat begint bij de nieuwjaarsduik en varieert van watersportwedstrijden (zelfs de Elfstedentocht), strand- en grachtenconcerten en Te Land, Ter Zee en In de Lucht tot en met de sinterklaasintocht. Reddingsbrigade Nederland geeft bovendien voorlichting en advies over onderwerpen die betrekking hebben op waterveiligheid en stimuleert onderzoek daarnaar.

Reddingsbrigade Nederland werkt met veiligheidsregio’s en het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) aan een slagvaardige Nationale Reddingsvloot. Die bestaat uit 22 reddingsgroepen van 4 reddingsvaartuigen met bemanning. Alle 88 varende eenheden hebben ‘24/7’ een vaarploeg van 4 personen klaar staan. Zij worden als ‘first respons’ ingezet bij grote watercalamiteiten en overstromingen in Nederland. Dankzij de Nationale Reddingsvloot zijn mensen en dieren binnen 1 uur na alarmering te evacueren.

Om fit ons werk te kunnen doen, wordt vaak en intensief geoefend. Daarnaast wordt het reddingswerk kracht bijgezet door middel van de lifesavingsport. Nederland staat internationaal hoog aangeschreven; we staan te boek als het op twee na beste land in Europa en nummer 6 van de wereld. Dat zegt ook iets over onze visie op kwaliteit en ons streven om steeds het beste uit onze mensen en materialen te halen.

In onze visie zijn ‘mensen’ het belangrijkste element. De mensen waarmee wij ons werk doen, zoals onze 5.000 actieve vrijwilligers, en de mensen waarvoor wij ons werk doen, zoals u. Onze mensen vinden het werk dat ze doen vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Het vraagt tijd en inzet en voortdurend nieuwe aanwas om in heel Nederland over voldoende capaciteit te kunnen blijven beschikken. Daarom besteden wij aandacht aan vrijwilligersbeleid en ledenwerving.

Om ons werk goed en veilig te kunnen blijven doen, hebben wij meer nodig dan mensen alleen. Opleidingen, reddingsmaterialen, de uitvoering van ons werk het hele jaar door; dit alles kost veel geld. Reddingsbrigade Nederland kan niet zonder financiële steun. Onze eigen leden betalen daaraan mee met hun contributie. Zij betalen dus geld om hun leven vrijwillig te mogen wagen voor andere mensen. Daarmee redden we het echter nog niet. We zijn daarom mede afhankelijk van sponsoring en donaties. Door voortdurend te laten zien hoe wij onze middelen besteden en wat wij daarmee bereiken, hopen wij voldoende financiële middelen te kunnen verwerven om waterongevallen te helpen voorkomen en mensen te kunnen blijven redden.

Meer informatie

Kijk snel op de pagina contact.

Nieuwsbrief

Ontvang nieuws en aanbiedingen per e-mail.

* verplicht veld