Reddingsbrigade Nederland

Wie we zijn

Reddingsbrigade Nederland (Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen), bestaat uit 161 reddingsbrigades, 23.000 leden en zo'n 5.000 vrijwilligers (lifeguards)als actieve hulpverleners op het strand en recreatiewater in Nederland.

Zowel de koepelorganisatie als de lokale reddingsbrigades hebben het voorkomen (preventief) en het bestrijden (repressief) van de verdrinkingsdood in hun doelstellingen staan.