Reddingsbrigade Nederland

Zwemmend Redden voor Zwembaden

De cursus Zwemmend Redden voor Zwembaden (ZRZ) is in 2006 door Reddingsbrigade Nederland in samenwerking met de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ) ontwikkeld. Inmiddels is het te behalen certificaat een begrip in de zwembadbranche. Hiermee beheerst de cursist de basistechnieken voor het redden van een drenkeling in een zwembadomgeving en kent hij de theorie over (het voorkomen van) verdrinking.

De cursus ZRZ is specifiek voor (toekomstige) zwembadmedewerkers opgezet. Van hen mag redelijkerwijs verwacht worden dat zij veilig en adequaat een redding kunnen uitvoeren. Met dit certificaat kan een zwembadmedewerker aantonen dat hij deze vaardigheden bezit.

reader ZRZ
Handleiding
Tijdens de cursus leert de cursist onder andere personen in nood te herkennen, een natte en een droge redding uit te voeren met reddings- en hulpmiddelen alsook vervoers- en bevrijdingsgrepen toe te passen. Door middel van casussen wordt geoefend hoe in teamverband een redding moet worden uitgevoerd. De handleiding Zwemmend Redden voor Zwembaden van Reddingsbrigade Nederland bevat alle lesstof om de cursus te doorlopen en het praktijkexamen goed voor te bereiden.
 
Examinering
Reddingsbrigade Nederland stelt de exameneisen en de kaders van examinering vast, en ontwerpt het lesmateriaal. De aanbieder van de cursus zorgt dat cursisten worden opgeleid en geëxamineerd binnen de door Reddingsbrigade Nederland gestelde kaders. De aanbieder vraagt een examen aan bij Reddingsbrigade Nederland en betaalt hiervoor per kandidaat een vergoeding. Om toe te zien op de kwaliteit van het examineren, stuurt Reddingsbrigade Nederland steekproefsgewijs waarnemers naar examens.
 
Certificaat
Wanneer een kandidaat tijdens het examen aantoont aan de gestelde exameneisen te voldoen, is hij of zij geslaagd. Als bewijs ontvangt de kandidaat een certificaat van Reddingsbrigade Nederland met een licentie voor twee jaar. Na die periode kan de licentie verlengd worden door middel van het afleggen van een examen.
 
Contact
Er zijn opleidingsinstituten in Nederland die de cursus ZRZ aanbieden. Daarnaast bestaat de mogelijk om 'incompany' op te leiden door instructeurs van Reddingsbrigade Nederland. Geïnteresseerd? Neem contact op met Kees Buis, coördinator Zakelijke dienstverlening, via kbuis@reddingsbrigade.nl. Voor reguliere vragen over het certificaat Zwemmend Redden voor Zwembaden is contact op te nemen met Marga Hartog van het examensecretariaat via mhartog@reddingsbrigade.nl.

Meer informatie

Kijk snel op de pagina contact.

Nieuwsbrief

Ontvang nieuws en aanbiedingen per e-mail.

* verplicht veld